Adviesbureau voor

Gebouwinstallaties - Laboratoriumtechniek - Energiebesparing

A.I.J. bestaat inmiddels 20 jaar en begeleidt projecten vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering

Heeft u een vraag?

Onze expertise & diensten.

Ontwerp

Aanbesteding

Uitvoering

Renovatie

Vanaf plan- en budgetvorming tot en met commissioning en validatie zijn wij bij projecten betrokken als adviseur en projectmanager voor de gebouw- en laboratoriuminstallaties. Zowel in bouwteamverband als bij projecten die (Europees) worden aanbesteed.

Wij starten de ontwerpfase met een Quick scan naar mogelijke installatieconcepten en laten daarbij de duurzame alternatieven zien inclusief de kosten en baten van deze voorzieningen.
Het ontwerp werken wij gedetailleerd uit en zorgen voor de reservering van de benodigde technische ruimten en schachten.
Tijdens de ontwerpfase spiegelen wij voortdurend aan het budget.

Het ontwerp wordt vastgelegd in een werkomschrijving of bestek met bijbehorende tekeningen.
Vervolgens zorgen wij voor de aanbesteding van het project binnen het budget.

In de uitvoeringsfase zijn wij betrokken om de aannemer en installateur te begeleiden en de opdrachtgever te informeren en adviseren. Wij besteden veel aandacht aan de commissioning en validatie en treden ook regelmatig op als commissioning manager bij BREEAM projecten of als kwaliteitsmanager voor laboratoriumprojecten.

Voor bestaande gebouwen geven wij adviezen over onderhoud en beheer, renovaties, energiebesparende maatregelen en kunnen wij onderzoek uitvoeren bij technische problemen.

Adviesbureau Jansen.

Ons bureau wordt gekenmerkt door kennis en ervaring op het gebied van hoogwaardige, duurzame installaties gecombineerd met een no-nonsense aanpak. Wij zijn daarbij in staat om tijdens alle fasen van een project op een praktische wijze invulling te geven aan onze opdracht.

Wij ontwerpen en begeleiden zowel nieuwbouw als renovatieprojecten en utiliteitsbouw als woningbouw.

Wij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:
• Advisering bij nieuwbouw- en renovatieprojecten;
• Inspectie en rapportering gebouwinstallaties;
• Haalbaarheidsstudie energiebesparende technieken;
• Laboratorium inrichting.

Wij werken voor.

Innovatief en budget verantwoordelijk.

Contact

Wij proberen altijd binnen 24 uur een reactie op uw vraag ofaanvraag te geven

Contact

Wij proberen altijd binnen 24 uur een reactie op uw vraag ofaanvraag te geven